Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29   Pöytäkirjantarkastajien valinta
30   Teknisen lautakunnan kokousten koolle kutsuminen, kokousajan ja -paikan määräminen vuonna 2017
31   Metsähallituksen rakennuslupahakemus
32   Lapwall Oy:n rakennuslupahakemus
33   Tiedoksiantoasiat/Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset
34   Tiedoksiantoasiat/Saapuneet kirjeet

Osallistuja Tehtävä
Arbelius Pentti puheenjohtaja
Rimpeläinen Satu varapuheenjohtaja
Mikkonen Arto jäsen
Heikkinen Leena-Kaisa jäsen
Aitto-oja Timo esittelijä, rakennustarkastaja
Piippo Lea pöytäkirjanpitäjä
Puurunen Jukka kunnanhallituksen edustaja
Hiltunen Jouko varajäsen

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 1.9.2017 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla