Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
58   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
59   Pöytäkirjantarkastajien valinta
60   Perusturvalautakunnan kokousten pitoaika ja kokoonkutsuminen vuonna 2017 sekä pöytäkirjan tarkastaminen, nähtävänä pitäminen ja esityslistojen jako
61   Tiedoksiantoasiat / Saapuneet kirjeet
62   Taksikuljetuksen kilpailutus
63   Lähihoitajan työloman sijaisuuden täyttäminen ajalle 8.8.2017-20.6.2018
64   Asia ei ole julkinen

Osallistuja Tehtävä
Kotisaari Mirja puheenjohtaja
Mäki Eeva varapuheenjohtaja
Matti Kumpulainen jäsen
Piippo Sirpa jäsen
Matti Pellikka jäsen
Seitsojoki Suvi-Tuulia sosiaalijohtaja
Aitto-oja Teemu kunnanhallituksen edustaja