Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22   Pöytäkirjantarkastajien valinta
23   Pyhännän kunnan rakennuslupahakemus
24   Rakennusliike P. Jarva Oy:n rakennuslupahakemus
25   Tiedoksiantoasiat/Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset
26   Tiedoksiantoasiat/Saapuneet kirjeet
27   Muut esille tulleet asiat

Osallistuja Tehtävä
Karppinen Kauko puheenjohtaja
Hiltunen Jouko varapuheenjohtaja
Hyttinen Saija jäsen
Höglund Kirsi jäsen
Aitto-oja Timo rak.tarkastaja, esittelijä
Piippo Lea pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 24.5.2017 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla.