Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
101   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
102   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
103   Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-30.4.2017
104   Kunnan myöntämät takaukset
105   Päiväkoti-esikoulu -hankkeen kiinteistöleasingsopimus
106   Pyhännän kunnan ja Kuntarahoitus Oyj:n välisen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
107   Hallintosäännön uudistaminen 1.6.2017 alkaen
108   Johtajasopimus
109   Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä
110   Tiedoksiantoasiat

Osallistuja Tehtävä
Konola Matti puheenjohtaja
Pellikka Sami I varapj.
Kotisaari Mirja II varapj
Kesti Merja jäsen
Korsulainen Terhi jäsen
Leiviskä Matti jäsen
Pahkala Lauri valtuuston puheenjohtaja
Körkkö Kari valt. I varapuheenjoht.
Tuuli Tuomas valt. II varapuheenjoht.
Nissinen Jouko kunnanjohtaja esittelijänä
Tiikkainen Paula pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 23.5.2017 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla.hallintosihteeri Paula Tiikkainen