Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
44   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
45   Pöytäkirjantarkastajien valinta
46   Tiedoksiantoasiat / Saapuneet kirjeet
47   Viranhaltijoiden henkilöstöpäätökset 1.4. - 30.4.2017
48   Talousarvion toteutuminen 1.4. - 30.4.2017
49   Palvelukeskus Nestorin omaiskyselyn tulokset
50   Suopursut Ry:n avustushakemus
51   Lisämääräraha-anomus vuodelle 2017
52   Asia ei ole julkinen
53   Asia ei ole julkinen
54   Asia ei ole julkinen
55   Asia ei ole julkinen
56   Kotipalveluauton hankinta / Kotihoito
57   Haapaveden-Siikalatvan omaishoitajat ry:n ja Pyhännän kunnan kumppanuussopimus

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Veikko puheenjohtaja
Piippo Sirpa jäsen
Makkonen Sanni jäsen
Pirttisalo Mauri jäsen
Seitsojoki Suvi-Tuulia sosiaalijohtaja
Konola Matti kunnanhallituksen puheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä julkiselta osin Pyhännän kunnantalolla, sosiaalijohtajan huoneessa 17.5.2017 viraston aukioloaikana