Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
71   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
72   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
73   Kuntavaaleissa 2017 valitut valtuutetut ja varavaltuutetut
74   Asukasvalintojen vahvistaminen tammi-maaliskuulta 2017
75   Pyhännänjärven yleiskaavoituksen tarkistus ja vireilletulo
76   Iso-Lamujärven asemakaavan Korttelin 502 kaavaehdotuksen (Patahiekan ja Honkasaaren alueita koskeva) nähtäville asettaminen
77   Lausuntopyyntö / Aluehallintovirasto / Lapwall Oy:n kuivatusojan tekemiseen tilalle Leiviskänkangas RN:o 7:38
78   Lausuntopyyntö / hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
79   Lausuntopyyntö / Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta
80   Kunniamerkkiehdotukset valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla vuonna 2017
81   Kunniamerkkiesitykset sivistyshallinnonalalla vuonna 2017
82   Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä
83   Tiedoksiantoasiat
84   Lapwall Oy:n ja Pyhännän kunnan välisen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
85   Koivukuja 4 tontin vuokrasopimuksen muutos

Osallistuja Tehtävä
Konola Matti puheenjohtaja
Pellikka Sami I varapj.
Kotisaari Mirja II varapj
Aitto-oja Teemu jäsen
Kesti Merja jäsen
Korsulainen Terhi jäsen
Leiviskä Matti jäsen
Pahkala Lauri valtuuston puheenjohtaja
Körkkö Kari valt. I varapuheenjoht.
Tuuli Tuomas valt. II varapuheenjoht.
Nissinen Jouko kunnanjohtaja esittelijänä
Tiikkainen Paula pöytäkirjanpitäjä
Aitto-oja Timo rakennustarkastaja

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 21.4.2017 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla.KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA Matti Konola