Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24   Pöytäkirjantarkastajien valinta
25   Tiedoksiantoasiat / Saapuneet kirjeet
26   Pyhännän kunnan kotouttamisohjelman hyväksyminen vuosille 2017-2020
27   Viranhaltijoiden henkilöstöpäätökset 1.2. - 28.2.2017
28   Perusturvaosaston toimintakertomus v. 2016
29   Suopursujen vetoomus Pyhännän perusturvalautakunnalle

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Veikko puheenjohtaja
Mikkonen Jari varapuheenjohtaja
Piippo Sirpa jäsen
Makkonen Sanni jäsen
Pirttisalo Mauri jäsen
Seitsojoki Suvi-Tuulia sosiaalijohtaja

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä julkiselta osin Pyhännän kunnantalolla, sosiaalijohtajan huoneessa 22.3.2017 viraston aukioloaikana.