Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
12   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
13   Pöytäkirjantarkastajien valinta
14   Tiedoksiantoasiat / Saapuneet kirjeet
15   Minna Ypyä: lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan toimen täyttäminen
16   Viranhaltijoiden henkilöstöpäätökset 1.12. - 31.12.2016
17   Muut viranhaltijapäätökset 1.10. - 31.12.2016
18   Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017
19   Päätösvallan siirto / Tositteiden ja laskujen hyväksymisoikeus vuodelle 2017
20   Viranhaltijoiden henkilöstöpäätökset 1.1. - 31.1.2017
21   Asia ei ole julkinen
22   Asia ei ole julkinen

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Veikko puheenjohtaja
Makkonen Sanni jäsen
Pirttisalo Mauri jäsen
Seitsojoki Suvi-Tuulia sosiaalijohtaja
Konola Matti kunnanhallituksen puheenjohtaja

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä julkiselta osin Pyhännän kunnantalolla, sosiaalijohtajan huoneessa 22.2.2017 viraston aukioloaikana.