DynastyDynasty - Kokousasiathttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Ympäristöministeriön kommenttipyyntöYmpäristöministeriön kommenttipyyntöhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-5.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Kunnan edustajan nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihinKunnan edustajan nimeäminen vuoden 2020 kutsuntoihinhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-4.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / TiedoksiantoasiatTiedoksiantoasiathttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-12.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-2.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-1.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Toimivallan delegointi viranhaltijoilleToimivallan delegointi viranhaltijoillehttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-8.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-11.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Kunnanjohtajan katsausKunnanjohtajan katsaushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-10.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-3.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Työllisyydenhoidon prosessien kehittäminen kuntien yhteistyönä, työllisyyskokeilut Työllisyydenhoidon prosessien kehittäminen kuntien yhteistyönä, työllisyyskokeilut http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-7.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2019Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2019http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-6.HTMKunnanhallitus 29.06.2020 / Kunnanvaltuuston 4.5.2020 pidetyn kokouksen täytäntöönpanoKunnanvaltuuston 4.5.2020 pidetyn kokouksen täytäntöönpanohttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020747-9.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 15.4.-8.6.2020Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 15.4.-8.6.2020http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-6.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Esityslistan hyväksyminenEsityslistan hyväksyminenhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-3.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Feelia Oy:n rakennuslupahakemusFeelia Oy:n rakennuslupahakemushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-4.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Leiviskänkankaan infran rakentaminen maksatushakemuksen II-erän hyväksyminenLeiviskänkankaan infran rakentaminen maksatushakemuksen II-erän hyväksyminenhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-5.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-2.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-1.HTMTekninen lautakunta 16.06.2020 / Tiedoksiantoasiat/Saapuneet kirjeetTiedoksiantoasiat/Saapuneet kirjeethttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020746-7.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat kysymykset (Hallintosääntö 119 § ja 120 §)Mahdolliset valtuutettujen aloitteet ja kunnanhallitukselle osoitettavat kysymykset (Hallintosääntö 119 § ja 120 §)http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-7.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-1.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Pöytäkirjan tarkastusPöytäkirjan tarkastushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-2.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Kunnanjohtajan viran täyttäminenKunnanjohtajan viran täyttäminenhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-3.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Tilinpäätös 2019Tilinpäätös 2019http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-6.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Talousarvion toteutumisvertailu 1.1-30.4.2020Talousarvion toteutumisvertailu 1.1-30.4.2020http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-5.HTMKunnanvaltuusto 08.06.2020 / Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019http://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020745-4.HTMSivistyslautakunta 04.06.2020 / Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenKokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminenhttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020741-3.HTMSivistyslautakunta 04.06.2020 / Pöytäkirjantarkastajien valintaPöytäkirjantarkastajien valintahttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020741-2.HTMSivistyslautakunta 04.06.2020 / Kuntosalin turvallisuusasiakirjaKuntosalin turvallisuusasiakirjahttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020741-4.HTMSivistyslautakunta 04.06.2020 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuushttp://dynasty.pyhanta.fi:80/kokous/2020741-1.HTM