Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhännän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.pyhanta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.pyhanta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2016 klo 18:00 - 19:30 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  90 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  91 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
  92 KUNNANVALTUUSTON 6.6.2016 JA 27.6.2016 PITÄMIEN KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
  93 TALOUSARVION 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 JA 2019 LAATIMISOHJEET
  94 MARTTI JA IRMA LEIVISKÄN JA PYHÄNNÄN KUNNAN VÄLINEN TONTTIKAUPPA
  95 PERINNÖN HAKEMINEN KUNNALLE VALTIOKONTTORILTA
  96 POIKKEAMISPÄÄTÖS HEIKKI KLAAVO OMAKOTITALO MRL 171 § (POIKKEAMINEN YLEISKAAVASTA)
  97 LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
  98 LAUSUNTOPYYNTÖ KULJETUSPOLAR OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA
  99 LAUSUNTOPYYNTÖ, KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN
  100 LAUSUNTOPYYNTÖ, VIEREMÄN MURTOMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
  101 LAUSUNTOPYYNTÖ, YVA-MENETTELYN TARVEHARKINTA: KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIPUISTO
  102 ASUKASVALINTOJEN VAHVISTAMINEN HUHTI - KESÄKUULTA 2016
  103 KORJAUSAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMINEN 2016
  104 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ
  105 TIEDOKSIANTOASIAT
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Konola Matti puheenjohtaja
  Pellikka Sami  I varapj.
  Kotisaari Mirja  II varapj
  Aitto-oja Teemu  jäsen
  Kesti Merja  jäsen
  Korsulainen Terhi  jäsen
  Leiviskä Matti jäsen
  Pahkala Lauri valtuuston puheenjohtaja
  Körkkö Kari  valt. I varapuheenjoht.
  Tuuli Tuomas valt. II varapuheenjoht.
  Nissinen Jouko kunnanjohtaja esittelijänä
  Tiikkainen Paula  pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tämän kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.8.2016 klo 12.00-14.00 Pyhännän kunnantalolla. Hallintosihteeri Paula Tiikkainen